Red Scare, (eng. 'rød skræk'), amerikansk populær betegnelse for frygten for undergravende virksomhed fra kommunistisk ("Reds") side. Betegnelsen anvendes særlig om to perioder i dette århundrede. I 1919-20 brugte myndighederne efter ordre fra justitsminister A. Mitchell Palmer (1872-1936) påstande om en kommunistisk sammensværgelse mod den amerikanske stat som grundlag for at fængsle eller deportere flere tusinde venstreorienterede. Efter 1949 førte optrapningen af den kolde krig til endnu en Red Scare, hvor borgerlige rettigheder ofte blev krænket i jagten på såkaldte undergravende elementer. Blandt de ledende kræfter i denne proces var HUAC og senator Joseph McCarthy. Se også mccarthyisme.