Rebild Kommune

Rebild Bakker.

.

Rebild Kommune. Våbenet blev taget i brug i 2006. Bølgelinjen, de tre bøgetræer og den grønne farve symboliserer Rebild Bakker og Rold Skov med en særlig hentydning til de såkaldte Roldbøge og den ukuelige evne til overlevelse og tilpasning, som de repræsenterer.

.

Rebild Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Rebild Kommune. Rebild Bakker.

.

Binderup Kirke, Rebild Kommune.

.

Bælum Kirke, Rebild Kommune.

.

Blenstrup Kirke, Rebild Kommune.

.

Brorstrup Kirke, Rebild Kommune.

.

Durup Kirke, Rebild Kommune.

.

Aarestrup Kirke, Rebild Kommune.

.

Fræer Kirke, Rebild Kommune.

.

Gravlev Kirke, Rebild Kommune.

.

Grynderup Kirke, Rebild Kommune.

.

Haverslev Kirke, Rebild Kommune.

.

Veggerby Kirke, Rebild Kommune.

.

Trængstrup Frimenighedskirke, Rebild Kommune.

.

Torup Kirke, Rebild Kommune.

.

Siem Kirke, Rebild Kommune.

.

Skibsted Kirke, Rebild Kommune.

.

Solbjerg Kirke, Rebild Kommune.

.

Stenild Kirke, Rebild Kommune.

.

Store Brøndum Kirke, Rebild Kommune.

.

Sørup Kirke, Rebild Kommune.

.

Sønderup Kirke, Rebild Kommune.

.

Kongens Tisted Kirke, Rebild Kommune.

Lyngby Kirke, Rebild Kommune.

.

Ravnkilde Kirke, Rebild Kommune.

.

Rørbæk Kirke, Rebild Kommune.

.

Artikelstart

Rebild Kommune, kommune i den centrale del af Himmerland. Den ligger i Region Nordjylland, og centraladministrationen er placeret i Støvring.

Faktaboks

Areal
625 km2 km²
Indbyggertal
29.391 (2017)

Byrådet i Rebild Kommune består af 25 medlemmer (2014). Leon Sebbelin (f. 17.12.1960) fra Det Radikale Venstre erborgmester siden 2014.

Rebild Kommune har taget navn efter Rebild Bakker i den vestlige del af Rold Skov, der optager den sydlige af kommunen.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Støvring 7356
Skørping 2958
Terndrup 1538
Suldrup 1250
Nørager 1068

Naturforhold

Kommunens landskab ligger i en højde på omkring 100 m.o.h. og består af en sandet og gruset moræneoverflade, der er meget kuperet. Heri ligger Gravlevdalen med Lindenborg Å, der skærer sig næsten 90 m ned i det omliggende terræn. Den følger en brudzone i undergrundens kalk, men isen og smeltevandet uddybede dalen. Gravlevdalen var i stenalderen en fjord, som strakte sig helt ind til foden af Rebild Bakker, og siden har regnvandet eroderet kraftigt i dalens sider, således som det særligt tydeligt kan ses netop i Rebild Bakker.

Kalkundergrunden ligger højt i kommunen, og kalken er flere steder blevet opløst af det nedsivende vand, hvorved jorden er faldet ned og har dannet jordfaldshuller, der hyppigt er blevet til dybe søer. Mod øst ligger den 212 ha store Madum Sø, en af Danmarks reneste søer. Vandet i Store Økssø og Lille Økssø er brunt på grund af opløste humusstoffer. Den højtliggende kalkundergrund blev indtil slutningen af 1930'erne udnyttet fra gruber i Thingbæk Kalkminer.

Lige som størstedelen af Rold Skov har Rebild Bakker været brugt til græsning og afgræsses stadig af får og kreaturer undtagen ved Rebild Festen den 4. juli, hvor bakkerne fyldes af dansk-amerikanere og deres efterkommere. Bakkerne har derfor overdrevskarakter med en spredt bevoksning af ene og gamle flerstammede bøge samt birk og eg.

Langs kommunens vestgrænse løber den bugtede Sønderup Å i en skarpt nedskåret, 40 m dyb dal med stejle skrænter med lyng, egekrat og småplantninger. Dalens store dybde skyldes en langsom hævning af terrænet som resultat af bevægelser i salthorsten i undergrunden under Suldrup. Ådalen er fredet og EF-habitatområde på en 15 km lang strækning. Nord for Suldrup udspringer Binderup Å i brede, sumpede engdrag, hvoraf dele blev afvandet i 1960'erne.

Kulturlandskab

Skørping Kirke, september 2010.

.

Kommunens gamle kirker er næsten alle bygget af granitkvadre i romansk stil. Skørping Kirke har kalkmalerier i højgotisk stil fra ca. 1400 efter forlæg fra Vadstena Kloster.

Kommunen rummer en række gamle herregårde og det middelalderlige voldsted Egholm ved Lindenborg Å med rester af et stort, muret tårn. Den største hovedgård, Lindenborg, hed oprindelig Næs eller Næsholm og kendes fra 1367. Den blev i 1681 under sit nuværende navn ophøjet til et baroni; Lindenborg overgik i 1923 til fri ejendom.

Landsbyerne havde i fællesskabstiden alle et regulært græsmarksbrug med 8-10 tægter, hvoraf halvdelen hvilede hvert år, mens resten blev besået efter en fast turnus: byg-rug-rug-havre. Især den vestlige del af kommunen havde en ret ekstensiv landbrugsudnyttelse, men skoven gav til gengæld andre erhvervsmuligheder. Udskiftningen fandt sted 1780-98; dog blev flere landsbyer i den østlige del først udskiftet efter 1805, således Korup i 1829.

Industri og service

Randers-Aalborg-delen af Den Østjyske Længdebane åbnede 1869; der blev anlagt stationer i Skørping og Støvring, hvor der udviklede sig egentlige stationsbyer. Gennem kommunen gik i årene 1900-69 desuden jernbanen Aalborg-Hadsund.

I Støvring er der en del lettere industri. Aalborgvirksomheden Mekoprint har hovedsæde i byen; virksomhedens produktionshal er en kobberbygning tegnet af arkitekt Henning Larsen (2002). Dertil kommer bl.a. virksomheden Hydrema, der fremstiller højeffektivt udstyr til minerydning.

En stor del af kommunens erhvervsaktive indbyggere pendler til Aalborg, hvilket er nemt og hurtigt takket være jernbanen og motorvejen, E 45. Derfor satser kommunen på at blive et attraktivt boligområde for Aalborg.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig