Realkredit Danmark A/S, RD, dansk realkreditinstitut; indtil 1993 Kreditforeningen Danmark, dannet i 1972 ved en fusion mellem en række kredit- og hypotekforeninger, bl.a. Østifternes Kreditforening. I 2000 fusionerede RD med Danske Bank, som herefter er 100% ejer af kreditinstituttet. Det er Danmarks næststørste realkreditinstitut efter Nykredit med et udlån på 603 mia. kr., svarende til knap 1/3 af alle realkreditlån (2006). Foreningen RealDanmark havde inden fusionen gennem sin aktiebeholdning den bestemmende indflydelse i RD.Ved fusionen overgik kapitalbeholdningen i foreningen til den almennyttige fond Realdania.