Rasmus Vinding, Rasmus Poulsen Vinding, 19.3.1615-4.9.1684, dansk professor og embedsmand. Rasmus Vinding blev teologisk kandidat i 1635 og besøgte 1638-40 flere udenlandske universiteter. 1641-45 var han rektor for Sorø Akademi. Han udnævntes i 1648 til professor i græsk ved Københavns Universitet og i 1661 til professor i historie og geografi. Ved enevældens indførelse blev han i 1660 udnævnt til assessor i Kancellikollegiet og i Højesteret. Vindings navn er især knyttet til Christian 5.s Danske Lov. Han blev i 1666 medlem af den tredje lovkommission og senere af anden og tredje revisionskommission. Loven bygger i hovedsagen på Vindings udkast fra 1669, det såkaldte Første Projekt.