Rasmus Berg, 1865-1954, håndværks- og industrihistoriker, der har udgivet en række skelsættende håndværks- og industrihistoriske skrifter. Disse koncentrerer sig om fagenes kulturhistorie; deres erhvervsmæssige placering er svagere tilgodeset. Berg kom i sadelmagerlære 1879-82, men opgav professionen. Han interesserede sig levende for håndværkets, ikke mindst kunstindustriens historie, hvilket førte ham i forbindelse med Tidsskrift for Kunstindustri og Kunstindustrimuseet, hvor han i 1896 blev assistent. Han blev sekretær i Københavns Snedkerlav og siden i Industriforeningen, hvor han redigerede Tidsskrift for Industri.