Rapport, dansk pornografisk magasin, grundlagt i 1972 som Ugens Rapport. Efter frigivelsen af billedpornografi i 1969 fremkom en mængde magasiner med billeder af mere eller mindre afklædte kvinder. Ugens Rapport blev det mest succesrige med en blanding af reportager og billedserier og toppede med et oplag på ca. 191.000 i 1977. Derpå faldt oplaget langsomt, og bladet blev månedsmagasin i 1991. I 1994 skiftede det navn til Classic Rapport. Oplaget var i 1998 på ca. 33.000 og i 2010 på ca. 12.000.