Raphael Holinshed, d. ca. 1580, engelsk krønikeskriver. Holinshed publicerede i 1577 The Chronicles of England, Scotlande, and Irelande, der genudsendtes i revideret form i 1587. Det var fra den udgave, at Shakespeare hentede stoffet til en del af sine historiske dramaer og til tragedierne Macbeth og King Lear.