Rankineskalaen, (efter W.J.M. Rankine), skala for absolut temperatur, hvis enhed forkortes °R; den baserer sig på fahrenheitgrader (°F), på samme måde som Kelvinskalaen (K) baserer sig på celsiusgrader (°C). Omregning fra °F til °R sker ved: °R = °F + 459,67, og fra K til °R ved: °R = 9/5(K − 273,15) + 491,67.