Rankinebrud, (efter W.J.M. Rankine), plastisk brudzone i jord, hvor hvert jordelement er i brud. Brudzonen begrænses af to sæt rette brudlinjer, der skærer hinanden under vinklen 90°±φ. Rankines jordtryksteori forudsætter, at jorden er ren friktionsjord, hvor friktionsvinklen φ svarer til skræntvinklen. Se også jordtryk.