Rane Jonsen, d. 1294, dansk adelsmand. Jonsen tilhørte den adelsslægt, der senere kaldtes Rane. Slægten havde gods på Stevns, hvor Jonsen formentlig ejede Gjorslev. Han blev kammermester hos Erik 5. Klipping og var i 1286 med kongen, da denne søgte nattely i Finderup Lade. Da kongemorderne trængte ind her, optrådte Jonsen ifølge folkevisen som forræder. Han dømtes fredløs og deltog i angreb på Danmark fra 1289; i 1294 blev han fanget og henrettet.