Randrup, hovedgård ved Skibsted 23 km sydøst for Aalborg, formentlig oprettet i første halvdel af 1500-t. af gårde fra landsbyen Randrup. Den ældste del af den trefløjede hovedbygning er den nu delvis grundmurede bindingsværksfløj med hvælvede kældre i vest fra ca. 1550; et lavt tårn til gårdsiden fra ca. 1570 flankeres af karnapper med svungne gavle fra før 1735. Omkring 1840 tilføjedes en toetagers fløj i syd, genopført efter en brand i 1976, mens de enetages fløje i nord og syd opførtes 1865-69.