Randolph Quirk var en britisk sprogforsker, fra 1958 professor i engelsk ved Durham University, 1960-85 ved London University, de sidste fire år som rektor. Indtil da var Quirk leder af projektet The Survey of English Usage, en eksempelbaseret beskrivelse af moderne engelsk. Han skrev alene og sammen med andre en række værker om deskriptiv og historisk grammatik samt om sprogpolitik, bl.a. A Comprehensive Grammar of the English Language (1985).