Ramten-Dystrup-søerne, to tætliggende søer, Ramten Sø (30 ha) og Dystrup Sø (20 ha), nord for Ramten by i Norddjursland 15 km vest for Grenaa. Søerne er indtil 2 m dybe og har vegetationsrige bredder. De er indbyrdes forbundet med en kanal. I 1971 blev søerne og de skræntrige omgivelser fredet, i alt 190 ha, især af hensyn til fuglelivet. Før 1800-t. var vandstanden 1 m højere end i dag, og søerne udgjorde dengang et sammenhængende søområde, men afløbet til Nimtofte Å er uddybet flere gange og forurening søgt afhjulpet.