Ramanuja, omkring 1100-t., sydindisk hinduistisk filosof. Ramanuja tilhørte oprindelig Shankaras vedanta-lære, men blev grebet af den vishnuitiske bhakti-religiøsitet. Ramanujas lære er et modificeret monistisk system i modsætning til Shankaras rene monisme. De enkelte sjæle er afhængige af Gud, men dog forskellige fra ham. Gudsbegrebet hos Ramanuja er sammensat af det altomfattende brahman og en personlig, transcendent gud.