Rajashekhara, 900-t., indisk digter og litteraturteoretiker. Han har skrevet to sanskritdramaer med motiver hentet fra de store eposer Mahabharata og Ramayana; et tredje drama, Karpuramanjari, er affattet på det middelindiske sprog prakrit. Af hans værk om poetik, Kavya-mimamsa, eksisterer kun den første bog.