Ragnar Spärck, 1896-1965, dansk zoolog. I 1921 blev han fastansat ved Zoologisk Museum. Via studier af dansemyg kom marinbiologien i centrum, bl.a. disputatsen 1925 om østersens biologi og kønsskifte, bundfaunaens kvantitative udbredelse og stofskifte hos muslinger. Desuden skrev han bl.a. lærebogen Nordens Dyreverden (1928) og forelæste om alskens emner. Efter udnævnelsen til professor i 1937 blev han den dominerende skikkelse i dansk zoologi: som underviser og livfuld opponent ved disputatser, som hovedkraft bag udflytningen af Zoologisk Museum og Laboratorium til Nørre Fælled, som "bagmand" for Galathea-ekspeditionen 1950-52, som initiativtager inden for vildt- og naturforvaltning og som forfatter af bøger om bl.a. Dansk Naturhistorisk Forenings og Zoologisk Museums historie, om 300 års undervisning i zoologi og om Japetus Steenstrup.