Ragnar Frisch, 3.3.1895-31.1.1973, norsk nationaløkonom og økonometriens grundlægger. Efter studier i matematik og statistik ved europæiske og amerikanske universiteter blev Frisch ansat ved universitetet i Oslo, hvor han var professor 1931-65. Han blev i 1969 sammen med Jan Tinbergen tildelt den første nobelpris i økonomi pga. deres bidrag fra mellemkrigstiden til den da nye videnskabelige økonomiske disciplin økonometri. Ud fra en matematisk formuleret model belystes konkrete forhold i samfundet ved at tilføre modellen talstørrelser, som var baseret på statistisk teori, idet det var Frisch' hensigt at gøre nationaløkonomi til en mere præcis videnskab. I 1931 var Frisch medstifter af det økonomiske tidsskrift Econometrica, som han var redaktør for 1933-55. Frisch var i efterkrigstiden optaget af samfundsproblemer og økonomisk planlægning fra praktisk rådgivning i udviklingslande til beregningsmodeller for økonomisk politik, fx i forbindelse med offentlige investeringsprogrammer.