Ragnar Bring, 1895-1988, svensk teolog og Lutherforsker. Som professor ved Lunds Universitet fra 1934 var han s.m. Gustaf Aulén og Anders Nygren virksom i en teologisk fornyelse dér. Siden studieårene havde han især beskæftiget sig med Luthers teologi, og den optog ham stadig mere, som årene gik. Luthers intense bibelstudium som grundlag for teologisk arbejde blev inspiration for Brings bidrag til Luther-renæssancen i Lund. Af hans mange bøger kan nævnes Dualismen hos Luther (1929), Christus und das Gesetz (1969) og Gud och människa (1987).