Radium Hill, tidligere mineby 340 km NØ for Adelaide, South Australia. Radioaktive mineraler blev opdaget i 1906, og i flere perioder frem til 1961 blev der udvundet begblende, i begyndelsen til forskning og medicinsk brug; bl.a. leverede minen til Curies laboratorium i Paris. Minen og byen blev opgivet pga. ringe rentabilitet.