Radio Mercur, privat radiostation, der i 1958 brød DRs monopol med reklamefinansierede FM-udsendelser fra et skib i internationalt farvand i Øresund og sendte til det meste af Sjælland; fra 1961 sendtes også fra et skib i Storebælt, der dækkede Fyn og Østjylland. Radio Mercur blev et forbillede for andre såkaldte piratradioer i flere lande, bl.a. Sverige, Holland, Belgien og Storbritannien. En lovændring i 1962 medførte lukning af Radio Mercur. En del af medarbejderne blev ansat i DR og bidrog til udviklingen af P3, der bortset fra reklamerne overtog nogle af Radio Mercurs virkemidler.