Radio Luxembourg, luxembourgsk kommerciel, langtrækkende radiostation 1933-92, der transmitterede på flere sprog. Efter 1945 sendtes bred familieunderholdning, som i 1960'erne afløstes af musikradio for unge, lavet i tæt alliance med musikindustrien. Stationen blev udkonkurreret efter liberaliseringen af europæisk radio og tv i 1980'erne.