Rabækkeformationen, geologisk lagserie (formation) fra begyndelsen af Tidlig Kridt (ca. 140 mio. år før nu). Den kendes fra Syd- og Vestbornholm, hvor de nedre ca. 30 m af den op til 110 m tykke lagserie udgøres af flodaflejringer af jernholdige sandsten, kaolinholdigt sand og grus samt sandet, lysegråt ler med rodhorisonter. Den øverste del består af fedt, sort, grønt og brunt ler, rigt på planterester, rodhorisonter og med lag af træstykker. Leret er aflejret i iltfattige, kystnære søer og sumpe.