Raúl Prebisch var en argentinsk økonom, professor ved universitetet i Buenos Aires i 1925-1948 og grundlægger af den latinamerikanske strukturalistiske skole inden for udviklingsøkonomi. Prebisch opgav i 1949 sin tro på international frihandel og formulerede tesen om bytteforholdets faldende tendens. Center-periferi-problemstillinger er det overordnede tema i hans forskning, som i årtier påvirkede ulandenes økonomiske politik, fx udmøntet i brugen af selektiv importsubstituerende industripolitik og aktiv støtte til internationale råvareaftaler. Prebisch var i 1948 drivkraften bag etableringen af FN's økonomiske kommission for Latinamerika (ECLA), og som første generalsekretær for FN's konference om handel og udvikling (UNCTAD) i 1963-1969 stod han bag udformningen af ulandenes krav om en ny økonomisk verdensorden. Prebisch har skrevet en række bøger om Latinamerikas økonomiske forandring og udvikling, bl.a. det såkaldte ECLA-manifest.