Raúl Prebisch, 17.4.1901-29.4.1986, argentinsk økonom, professor ved universitetet i Buenos Aires 1925-48 og grundlægger af den latinamerikanske strukturalistiske skole inden for udviklingsøkonomi. Prebisch opgav i 1949 sin tro på international frihandel og formulerede tesen om bytteforholdets faldende tendens. Center-periferi-problemstillinger er det overordnede tema i hans forskning, som i årtier påvirkede ulandenes økonomiske politik, fx udmøntet i brugen af selektiv importsubstituerende industripolitik og aktiv støtte til internationale råvareaftaler. Prebisch var i 1948 drivkraften bag etableringen af FNs økonomiske kommission for Latinamerika (ECLA), og som første generalsekretær for FNs konference om handel og udvikling (UNCTAD) 1963-69 stod han bag udformningen af ulandenes krav om en ny økonomisk verdensorden. Prebisch har skrevet en række bøger om Latinamerikas økonomiske forandring og udvikling, bl.a. det såkaldte ECLA-manifest.