ROSA, Dansk Rock Samråd, paraplyorganisation, dannet 1981 af og for en række musikerorganisationer og sammenslutninger. ROSA har til formål at arbejde for, at rockmusikken får ligelig andel i den offentlige støtte til musiklivet samt at virke for udbredelsen af og kendskabet til dansk rockmusik. ROSA støtter turnévirksomhed og musikproduktioner (primært i form af egne udgivelser) og tilbyder information og rådgivning.