ROM, (fork.f. eng. read-only memory), datalager, der er spærret for skrivning; benyttes i computere til lagring af data eller programmer, der ikke må ændres, fx det program, BIOS, der startes, når computeren tændes. Også programmerne i fx mikroprocessorbaseret legetøj eller husholdningsmaskiner lagres på ROM. En ROM-chip skal programmeres af fabrikanten, men der findes også programmerbare ROM (PROM), der med særligt udstyr kan programmeres én gang af brugeren; man har endda sletbare (erasable) PROM (EPROM), der kan omprogrammeres et vist antal gange. Se også RAM og cd-rom.