RNA-sekventering, bestemmelse af rækkefølgen af baserne i RNA, fx til brug ved analyse af geners regulering.