REO, Landsforeningen Ren Energioplysning, tidligere Reel Energi Oplysning, forening, stiftet 1976 som modstykke til OOA; den har til formål at skabe en folkelig forståelse for indførelse af kernekraft i Danmark og for kernekraftens betydning i global sammenhæng, herunder for drivhuseffekten. REO udsender information om energi og kernekraft samt deltager i debatten om samfundets energiproblemer.