R.S. López, Robert Sabatini López, 1910-1986, italienskfødt amerikansk historiker, professor ved Yale University 1955-81. López' væsentligste forskningsfelt var middelalderens handels- og byhistorie, især i Middelhavsområdet. Her påviste han kontinuitet i århundrederne efter Romerrigets opløsning, kraftig ekspansion i 900-1300-t. og derefter stagnation. Blandt hans hovedværker er Medieval Trade in the Mediterranean World (1955), The Birth of Europe (1962) og Byzantium and the World around it (1978).