R-faktor, resistens-faktor, plasmid, der kan overføre resistensgener mellem bakterier. Se også resistens.