Rødkilde, hovedgård (sædegård) 10 km øst for Faaborg, kendt fra 1300-t. Nordvest for gården ses endnu voldstedet af det ældste Rødkilde. Den nuværende hovedbygning i senklassicistisk stil er opført 1854 for slægten Lange, som ejede gården 1736-1891. Nær hovedbygningen ligger den fredede Rødkilde Vandmølle.