Rönnskär, lille odde ved indsejlingen til Skellefteå i Nordsverige; odden rummer Skelleftehamn og Rönnskärsverken, et smelteværk for jern og andre metaller fra Boliden ABs miner. Bl.a. behandles den guldholdige malm fra Boliden her; den indeholder store mængder arsen, som ved udledning danner arsenik. I et forsøg på at mildne den omfattende forurening er værkets skorsten 145 m høj. Værket er et af Europas mest moderne, men fortsat miljømæssigt problematisk.