Rådet for lægfolk, egl. Det pavelige råd for lægfolk, lat. Pontificium Consilium pro Laicis, udvalg i den romerske kurie for lægfolkets aktive deltagelse i den katolske kirkes liv og mission; oprettet 1976. De fleste medlemmer er lægfolk.