Råbjerg Mose

Råbjerg Mose, ca. 5 km2 stort moseområde nordvest for Jerup på Skagen Odde. Mosen består af nord-syd-gående, sandede, lave strandvolde med ca. 50 m brede, mellemliggende, forsumpede lavninger, der breder sig ud i vifteform nordvest for Frederikshavn, som en del af det havskabte rimme-doppe-landskab. Mosen har ikke været dyrket, men udsat for tørvegravning, der har skabt nye vådområder i lavningerne. I dag er området under tilgroning af birk, asp og fyr.

De vekslende fugtighedsforhold på næringsfattig bund har dannet grundlag for en speciel vegetation, der skifter fra lynghede og fattigkær til skovmose. I 1952 fandt man i det sjældent besøgte område et ynglende tranepar og i 1983 planten mosepost, der ellers er ukendt i Danmark. I 1998 blev mosen en del af et 23 km2 stort internationalt beskyttelsesområde, bl.a. begrundet med forekomst af skov på tørvemose og sommerfuglen hedepletvinge. Kun en lille del af mosen (98 ha) i den nordlige del har siden 1951 været fredet. Det er et EF-fuglebeskyttelsesområde.

I 2013 påbegyndtes et naturgenopretnings- og plejeprojekt, der skal forbedre og sikre rimme-doppe-landskabet. Projektet, der er støttet af EU's Life+Nature, forventes afsluttet i 2018.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig