Queen Elizabeth Islands, (efter den britiske dronning Elizabeth 2.), øgruppe i det nordligste Canada; ca. 390.000 km2, heraf størstedelen på øerne Ellesmere, Devon, Axel Heiberg, Melville og Bathurst. Bortset fra nogle få inuitbebyggelser og vejrstationer er øerne ubeboede. Den militære flyveplads Alert på nordspidsen af Ellesmere er verdens nordligste permanente bosættelse. Klimaet er polart, og terrænet præget af iskapper, gletschere og golde bjerglandskaber. Dyrelivet findes hovedsagelig i dalstrøg og på smeltevandssletter dækket af tundra.