QCD, eng. Quantum Chromo Dynamics, den moderne fysiske teori for de stærke kernekræfter.