Q-værdi, i kernefysikken energiudviklingen ved en kerneproces, fx et radioaktivt henfald eller en kernereaktion. Q-værdien er forskellen mellem begyndelsestilstandens og sluttilstandens energi og måles i MeV.