Pytho, andet navn for Delfi, hvoraf Apollon Pythios 'Spådoms-Apollon', De Pythiske Lege og Pythia er afledt. De forklaringer, man gav på ordet i antikken, er alle fælles om at betone Apollons suverænitet over stedet. Apollon havde her dræbt stedets vogter, den frygtelige drage Python, som hindrede Apollon adgangen til oraklet. Pytonslangen er opkaldt efter dette uhyre, og nogle afledte derfor ordet Python af verbet pythein 'at rådne' efter den stank, som den døde slange udsendte, mens andre afledte det af verbalstammen pyth-, der betyder 'at spørge, at få svar'. I nutiden hersker den samme uenighed om navnets betydning.