Puna, højslettens karakteristiske vegetationstype, der findes over ca. 3700 m. Mod nord bliver den afløst af paramoen, som er en fugtigere vegetationstype. Vegetationen er ofte udsat for en kraftig kulturpåvirkning i form af græsning og afbrænding. Den nordlige del af punaen er domineret af pude- og rosetplanter, mens den sydlige del er tørrere med dominans af tørkeresistente tuegræsser.