Public Television, USA's public service-tv, der omfatter ca. 340 selvstændige stationer, som opererer lokalt. Public Television blev med støtte fra forbundsregeringen dannet i 1967. Det administreres af CPB, Corporation for Public Broadcasting, som også værner mod politisk påvirkning. CPB finansierer programmer af fælles interesse for stationerne, og de distribueres via satellit til stationerne af PBS. Der vises ikke reklamer, og finansieringen sker gennem bidrag fra seerne (over 20 %), tilskud fra det offentlige, firmasponsorering og bidrag fra universiteter og private fonde.