Pskovsøen, Pskovskoje Ozero, sø på den russisk-estiske grænse; 750 km2. Søen er en del af et større vådområde med tørvemoser. Den afvandes af Narva til Peipussøen mod nord.