Pskovsøen er en sø på den russisk-estiske grænse. Søen er 750 km2 stor og er en del af et større vådområde med tørvemoser. Den afvandes af Narva til Peipussøen mod nord.