Pseudo-Xenofon, den gamle oligark, betegnelser for forfatteren til Athenernes Statsforfatning, en kritisk fremstilling af forholdene i Athen omkring 430 f.Kr. set fra et konservativt synspunkt. Det er overleveret sammen med Xenofons værker, men er ikke skrevet af ham; da. oversættelse 1941.