Pros Mund, d. 13.10.1644, dansk-norsk admiral, født i Norge. Under Torstenssonfejden deltog han som eskadrechef i Slaget ved Listerdyb i maj 1644 og som viceadmiral i Slaget ved Kolberger Heide, hvor han begge steder udmærkede sig. I oktober samme år førte han som admiral en mindre, dansk flåde i Østersøen, der mellem Femern og Lolland blev totalt nedkæmpet af en langt større svensk flådestyrke. Mund faldt selv i slaget. Han var fra 1633 forlenet med Island.