Proculus, 1. årh. f.Kr.-1. årh. e.Kr., romersk jurist. Hans skrifter er ikke bevaret, men han blev hyppigt citeret af de senere jurister og har lagt navn til den "proculianske skole", som lagde vægt på den enkelte sag frem for lovens bogstav.