Prochloron, (af pro- og gr. chloros 'gulgrøn, lysegrøn'), slægt af prokaryoter (cellekerneløse organismer) med både klorofyl a og b. Slægten er blevet betragtet som udgangspunktet for evolutionen af grønalgernes kloroplaster (se endosymbionthypotese), men analyser af DNA har vist, at slægten nærmere er beslægtet med blågrønalgerne.