Privy Council, (eng. 'det hemmelige råd'), siden middelalderen den britiske regents personlige rådgivende forsamling. De ca. 300 medlemmer er højtstående notabiliteter af politikere, embedsmænd, gejstlige og videnskabsmænd. Rådet har i dag kun funktioner af formaliserende og ceremoniel karakter.