Prince of Wales, den britiske tronarvings titel. Titlen er ikke medfødt, men tildeles af monarken og bortfalder, når prinsen selv bliver konge. Tildelingsceremonien finder sted på slottet Caernarvon. Den sidste walisiske fyrste, Llewelyn ap Gruffydd, fik i 1267 officielt denne titel, og efter Edward 1.s erobring af Wales i 1283 blev hans søn Edward 2. i 1301 som den første engelske tronarving forlenet med den.