Primeur, Beaujolais Primeur, årets nye vin fra egnen Beaujolais.