Press, dansk månedligt nyhedsmagasin grundlagt i 1985. Bladet blev udgivet og redigeret af en gruppe journalister og aktivister med tilknytning til venstreorienterede ungdomsmiljøer, men uden et egentligt partitilhørsforhold. Emnemæssigt koncentrerede bladet især indsatsen om sociale, kulturelle og miljømæssige spørgsmål. Journalistisk gjorde det sig især bemærket gennem omfattende, dybdeborende reportager, ligesom det ofte bragte fotoreportager af høj kvalitet. Omkring 1988 var oplaget størst, dvs. ca. 12.000. Efter en konkurs og standsning i 1997 begyndte bladet igen at udkomme i 1999. Efter endnu en betalingsstandsning og efterfølgende kortere standsning i udgivelsen fra tidligt i 2000 blev bladet genoptaget med flere dagblade i ejerkredsen. Oplaget kom dog ikke over ca. 4000, og i januar 2001 blev det endegyldigt lukket.