Praktiserende Lægers Organisation, PLO, organisation, der varetager praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser; fx indgås overenskomster på vegne af medlemmerne. PLO er en del af Lægeforeningen og har ca. 3400 medlemmer.