Povl Johannes Jensen, 3.5.1911-26.5.1985, professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet 1948-78. Povl Johannes Jensen var åndshistoriker i bred forstand, selvom en stor del af hans videnskabelige produktion koncentrerede sig om den sokratisk-platoniske tradition. Hans værker om Plotin (1948), om græsk-romersk religion (1968) og om den klassiske filologis historie i Danmark er som det meste af hans produktion skrevet på dansk, men har internationalt format.